Klubbstugan

1960

Sidan uppdaterad 

2020-06-13

Leif M

Anslagstavlan.

Medlems info om GDPR finns under Medlemmar.

20190210.LMUppdaterad info Båtsäkerhet

finns under Hamnen

2019-02-24.LM

Nytt om BBS stugan.

Läs under Klubbstugan


Vårens arbetsdag 25/4 är inställd pga corona.


Nyhet

Skrovskyddsduk läs mer under Hamnen


Hjärtstartare

på plats


Info från styrelsen BBS

Bokning av stugan görs i kalendern som ligger i stugan.

Nyttjandeavtal som sitter i pärmen fylls i och signeras när pengar är skickade till Swish.

LÄMNA STUGAN I DET SKICK DU VILL ATT DEN ÄR NÄR DU KOMMER DIT.

BBS Stugvärd är Rose-Marie Falk

0731-511515Styrelsen BBS


Kalendarium 2020

BBS styrelsemöte

Våren 9/3, 6/4, 11/5, 8/6

Kl 18:00-?

Hösten 7/9, 5/10, 9/11, 7/12

BBS arbetsdagar Våren

 Förslag 25/4 platser 0-20 

Kl 9:30-13

BBS arbetsdagar Hösten

Förslag 24/10 platser 21-40

Fyrens dagÄrtan/ gm. Claes Eurenius

27/2, 28/5, 15/10,


Kaptenernas/ gm.Clas Eurenius

30/1, 2/4, 11/6,3/9, 26/11, 17/17


Bif StyrmöteBif arbetsdag

Klapperstenens Årsmöte

25/2

kl19-21 Leif M

Lions

28/1, 4/3, 8/4, 5/5, 3/6,


GT Gourmet

29/1, 

Stugbokningar 2019

BBS styrelsemöte

8/4, 6/5, 10/6, 9/9, 7/10, 11/11, 2/12

Kl 18:00-?

BBS arbetsdagar

27/4 , 26/10 Berörda kallas per mail

Kl 9:30-13

Fyrens dagÄrtan/ gm. Claes Eurenius

11/4, 23/5, 26/9, 12/12


Kaptenernas/ gm.Clas Eurenius

28/3, 9/5, 29/8, 17/10, 21/11, 


Bif StyrmöteBif arbetsdagKlapperstenens Årsmöte

25/3

18-21. Mötesstart 19:00

LionsGT Gourmet

Bankgiro

Swish