BBS

1960

Info från styrelsen BBS

 

Bokning av stugan görs i kalendern som ligger i stugan.

Vid bokning Skriv in båtplatsnr. namn, telefon.

Uppdaterade regler ang stugan kommer.

LÄMNA STUGAN I DET SKICK DU VILL ATT DEN ÄR NÄR DU KOMMER DIT.

BBS kontaktperson ang stugan är

Tommy Berntsson

070-8612124

tommy.berntsson@gmail.com

 

 

Styrelsen BBS

Här ser du info om vilka fördelar du har genom att vi är med i VBF och SBU.

 

Bråtavikens Båtsällskap

 

 

bbs@brataviken.se

Ordförande

 

Lennart Holm

073-902 4336

 

Sekreterare

Mats Berggren

070-609 5442

Mazberggren@gmail.com

Kassör

Karolina Naij

072-747 9931

 

Hamnkapen

Jan Ljungborg

070-996 1836

 

Webmaster

Leif Magnusson

073-507 3153

Leif@brataviken.se

Vice Ordförande.

Tommy Berntsson

 

 

Miljöombud

Jens Wollf

 

 

Ledamot

Peter Berntsson

 

 

Suppleant

Rose-Mari Falk

 

 

Suppleant

Vakant

 

 

BBS

Bråtavikens Båtsällskap

Bråtaviksvägen

43953 Åsa

Bankgiro

Swish